Dispuut Meteoor, een inslaand verhaal

Het was 1958.

Er bestond een niets. Het niets bleef eerst niets. Toen ontstond er uit het niets een iets. Het niets was het foetendom. Het iets was het eerste jaar. Het iets bleef eerst slechts iets, daarna werd het iets iets meer, maar toch nog slechts iets.

Plots schoot het iets iets naar boven, iets nieuws, iets kleins en toch iets groots, want het groeide en drong door..... aldus werd Meteoor.

Maar Meteoor bleef worden, bleef meer worden en tenslotte werd Meteoor "Meteoor", iets dat boven het iets staat, al is het uit het iets ontstaan, daarenboven iets dat niet ophoudt te denken en te groeien en zich te ontwikkelen..... dat betekent Meteoor."

28 oktober 1958
Oprichting

In het begin van corpsjaar '58 wordt jaarclub Meteoor gevormd. Het bestaat uit een groep jonge gasten die meer zoeken dan een gangbaar lidmaatschap. Meteoor gaat samen met verschillende andere jaarclubs en al snel vormt zich een groep.

27 april 1961
Erkend

In de lente van 1961 wordt groepering Meteoor erkend door de senaat van het Eindhovens Studenten Corps. Hierbij is Meteoor de oudste erkende groepering binnen het E.S.C. De mannen van lichting '58-'61 staan nog steeds bekend als 'de oudste groep'.

Corpsjaar 1962
'Oh Helena'

Gedurende het derde jaar van Meteoor haar bestaan werken verschillende leden van Meteoor aan de musical 'Oh Helena'. Het zal de eerste Nederlandstalige musical in de vaderlandse geschiedenis worden.

Zomer 1963
Dispuut Meteoor

Nu Meteoor blijft groeien is Meteoor meer dan een groep geworden. De verticale structuur van de groepering wordt omarmd en Meteoor wordt officieel een dispuut. In het Eindhovense studentenleven is dit ook de meest gangbare vorm van organisatie.

Zomer 1966
Huisvesting

Meteoor komt te wonen in haar eerste dispuutshuis aan de woenselse markt. Nu dat Meteoor een vaste woonplek heeft graaft ze haar wortels dieper in het studentenleven van Eindhoven. De woonplek zelf laat echter nog wel wat te wensen over.

Corpsjaar 1967
Lustrum Schotland

In een moeilijke periode van het Eindhovens Studenten Corps is er moeite met het vullen van een lustrumcommissie. Meteoor vult dit gat en pakt de verantwoordelijkheid als dispuut op. Meteoor organiseert een succesvol tweede lustrum met als thema Schotland.

Voorjaar 1967
De Beukenhof

Meteoor verhuist uit het pand aan de woenselse markt. De mannen vinden een plek in het monumentale pand de Beukenhof aan de strijpsestraat. Dit statige herenhuis is een enorme vooruitgang op het eerdere huis.

Corpsjaar 1969
Paaldragers roeivereniging Tachos

Door grote verdiensten van Meteorieten binnen Corpsvereniging Tachos wordt dispuut Meteoor benoemd tot paaldragers van de roeivereniging. Tachos zal later afsplitsen en fuseren tot de roeivereniging Theta die nu nog actief is in Eindhoven.

Corpsjaar 1976
In ruste

Door het krimpen van het Corps in je jaren '70 heeft ook dispuut Meteoor moeite het vinden van nieuwe leden. In 1976 wordt de laatste aspirant van meteoor geinaugureerd waarna Meteoor besluit in ruste te gaan.

3 September 1986
Een nieuw begin

In corpsjaar '86 wordt jaarclub Caligula opgericht. Ook deze jaarclub zoekt meer dan een gangbaar lidmaatschap, ze komen in contact met reunistengezelschap Meteoor. De reunisten herkennen zichzelf in de nieuwe groep en Meteoor is herboren.

7 Oktober 1992
Opnieuw erkend

De leden van Meteoor bewijzen opnieuw een actief karakter te hebben en zich in te kunnen zetten voor het Eindhovens Studenten Corps. Door goede verdienste binnen het Corps wordt Meteoor opnieuw erkend als dispuut.

Najaar 2000
Beaujolais Primeur

Meteoor bewijst zich trouw aan zijn Bourgondische karakter en organiseert een wijnfeest om de nieuwe wijnoogst te vieren en het wijnjaar te openen: de Beujolais Primeur. Dit feest was een groot succes en wordt nog steeds jaarlijks gevierd.

14 november 2014
De Burcht

Na 25 jaar woonachtig te zijn geweest op de schouwbroekseweg ging Meteoor op zoek naar iets nieuws. Na hard zoeken vind Meteoor in samenwerking met reunisten de mogelijkheid om een eigen dispuutshuis aan te schaffen. Sinds corpsjaar '14 is Meteoor trots eigenaar van de Burcht aan het Lodewijk Napoleonplein.

1 januari 2018
Reunistenvereniging Bolide

Door het goede contact tussen Meteoor en haar reunisten wordt een reunistenvereniging opgericht. Bolide is geboren. Het heeft als doel leden en reunisten en reunisten onderling meer bij elkaar te brengen en organiseert meerdere jaarlijkse activiteiten.

16 november 2019
ZVG De Pietermannen

In een initiatief om de leden van Meteoor meer in beweging te krijgen wordt onder leiding van Reunist Pieter van Gaal een zaalvoetbalgenootschap opgericht. De zogenaamde 'Pietermannen' spelen in de eerste divisie van de TU/e zaalvoetbal competitie en gaan een glansrijke toekomst tegemoet.